Köszönjük a Magyar Állam és az Európai Unió támogatását!

Kedvezményezett neve: Vitalaqua Kft.
A szerződött támogatás összege: 2 305 875 Ft

Képzések elnevezése és célja:

  • Kommunikációs kompetenciafejlesztés (64 óra) – A képzés során a résztvevő olyan ismereteket szerez a kommunikáció szabályszerűségeiről, amelyek alkalmazásával akár a for profit és akár a nonprofit szférában dolgozva képes hatékonyabban alkalmazni személyes adottságait és a már meglévő szakmai ismereteit az üzleti és szervezeti célok elérésében. Képes kommunikációját céljainak megfelelően úgy alakítani, hogy saját maga és a másik fél érdekeit is szem előtt tartja.
  • Informatikai kompetenciafejlesztés (35 óra) – A képzés célja a digitális kulcskompetencia átfogó fejlesztése.

A képzések részletes bemutatása:

Kommunikációs kompetenciafejlesztés (64 óra) – A képzés 3 tananyagegységet tartalmazott.

  1. A társas kommunikáció alapjai: A modul célja, hogy a résztvevő megismerkedjen a kommunikáció elméletekkel, a verbális és non -verbális kommunikáció eszközeivel, az empátia, meggyőzés, társas befolyásolás használatával, hasznosságával.
  2. Konfliktuskezelés: A tananyagegység célja, hogy a résztvevő megismerkedjen a kommunikációs problémák kezelésével, a konfliktus megelőzését segítő kommunikációs eszközökkel. A konfliktus körülményektől függően képes lesz a résztvevő kiválasztani a megfelelő visszajelzést.
  3. Asszertivitás: A tananyagegység célja, hogy a résztvevő megismerje az asszertív magatartás alapjait, előnyeit, az emberi viselkedés sémáit, az asszertív kommunikációt. A résztvevő megismeri, és alkalmazni tudja az asszertív üzenetek szerkesztésének szabályait.

Informatikai kompetenciafejlesztés (35 óra) – A képzés 1 tananyagegységet tartalmazott.

  1. Informatikai kompetenciafejlesztés: A képzés célja a digitális kulcskompetencia átfogó fejlesztése.

A képzések megvalósítási időtartama:

  • Kommunikációs kompetenciafejlesztés (64 óra) – 2022.09.07. – 2022.10.16.
  • Informatikai kompetenciafejlesztés (35 óra) – 2022.10.17. – 2022.10.28.